Determinarea speciilor de Equisetum ( Coada calului)

Încrengătura Pteridophyta

equisa.jpg
Structuri de recunoaștere a unor specii din genul Equisetum- desen de Alexandra S.

Clasa Sphenopsida

Familia Equisetaceae

Genul Equisetum ~Coada calului~

1a. Tulpini albe sau gălbui (fertile), fără verticile de ramuri, prezente => 2

1b. Tulpini verzi sau cu ramuri verzi (sterile sau fertile), prezente (pe lângă acestea se pt află şo tulpini fertile albicioase, neramificate) => 3

2a. Teci cu 20-30 dinţi. Spic sporifer de 4-8 cm. => Equisetum telmateia (E. maximum):

 • Plantă perenă, geofită, cu înălţime de la 50 până la 120 cm, lunile IV-V.
 • Frecventă, abundentă în zona de câmpie până în zona montană, de stepă până la subzona fagului (şi molidului); în păduri, zăvoaie, pajişti, buruienişuri, malul apelor, coaste.
 • Eutrofă, higrofită (ape slab mobile de suprafaţă sau de infiltraţie.
 • Circumpolară.

2b. Teci cu 6-12 dinţi, spic sporifer de 1-4 cm. => Equisetum arvense:

 • Plantă perenă, geofită, cu înălţime de la 10 până la cm, lunile III-V.
 • Comună, în zona de câmpie până în zona montană, în zone foriestere, pajişti, păduri, tufărişuri, buruienişuri, şanţuri, ogoare.
 • Plantă de semiumbră. Euritrofă, eurifită, medicinală.

3a. Tulpini cu ramuri verticilate. => 4

3b. Tulpini neramificate de cca 1 cm grosime, ramificate până la vârf, albicioasă, netedă cu 20-40 striaţii fine. => Equisetum telmateia

4a. Tulpina rar mai groasă de 7 mm, verde, cu striaţii sau brazde mai pronunţate, mai puţin de 20 sau, în caz contrar, tulpina în partea superioară neramificată. => 5

5a. Tecile tulpinii cu dinţii laţi, subacuţi, în număr mai mic decât brazdele tulpinii. Ramurile de regulă dublu verticilat ramificate. => Equisetum sylvaticum:

 • Plantă perenă, geofită, cu înălţime de la 15-60cm, lunile IV-VI.
 • Frecventă, local abundentă, în zone colinare, montane, subzona gorunului până în cea a molidului; sporadică în câmpie (subzona stejarului); în păduri (locuri umede, izvoare); zăvoaie, buruienişuri, pajişti înmlăştinate, pe soluri bogate în humus.
 • Plantă de semiumbră şi umbră. Mezotrofă, higrofită

5b. Tecile tulpinii cu dinţi subulaţi, în număr egal cu numărul brazdelor tulpinii. => 6

6a. Tulpina larg fistuloasă, cu cavitatea centrală ocupând cel puţin 4/5 din diametrul tulpinii. Dinţi vaginelor fără striaţii. => Equisetum fluviatile (E. limosum):

 • Plantă perenă, hidrofită, cu înălţime de 30 până la 150 cm, lunile V-VI.
 • Frecventă, local abundentă, în zona de câmpie până în zona montană, zone forestiere, mlaştini, pajişti înmlăştinate de Carex, stufărişuri, malul apelor stagnante sau slab mobile.
 • Mezotrofă, higrofită.

6b. Tulpina mai îngust fistuloasă, cu cavitatea centrală ocupând mai puţin se 2/3 din diametrul tulpinii. Dinţii tecilor striaţi. => 7

7a. Internodul inferior al ramurilor mult mai scurt decât teaca corespunzătoare tulpinii. Ramuri fistuloase. => 8

7b. Internodul inferior al ramurilor mai lung decât teaca corespunzătoare tulpinii. Ramuri nefistuloase. =>9

8a. Tulpină de regulă cu 6-20 brazde. Cavitatea centrală mai îngustă decât ½ din diametrul tulpinii. Spic sporifer obtuz. => Equisetum palustre ~ Barba ursului ~:

 • Plantă perenă, geofită, cu înălţime de 20 până la 50 cm, lunile VI-IX.
 • Frecvenţa în zona de câmpie până în zona montană, în silvostepă până în subzona molidului, pajişti de Carex, turbării, şanţuri.
 • Plantă toxică pentru vite. Euritrofă, higrofită.

8b. Tulpina cu 8-20 brazde. Cavitatea centrală mai largă decât ½ din diametrul tulpinii. Spic sporifer apiculat. => Equisetum ramosissimum:

 • Plantă perenă, cu înălţime de 80 până la 100cm, lunile V-VII.
 • Sporadică în zona de câmpie – colinară, subzona stejarului-fagului, pajiştile zvântate din zăvoaie, malul apelor, tufărişuri de sălcii. Euritrofă.

9a. Cavitatea centrală a tulpinii ocupă cca. ¼ din diametrul tulpinii. Ramuri de obicei cu 4 muchii, ascendente sau suberecte. => Equisetum arvense.

9b. Cavitatea centrală a tulpinii ocupă cca. ½ din diametrul tulpinii. Ramuri de obicei cu 3 muchii, orizontale sau recurbate. => Equisetum pratense:

 • Plantă perenă, geofită, cu înălţime de 10-40 cm, lunile IV-VI.
 • Sporadică în zona colinară-subalpină, subzona gorunului-molidului, păduri, zăvoaie, tufărişuri, pajişti.
 • Plantă de semiumbră. Mezotrofă, higrofită.

10a. Tulpini de regulă persistente. Spic sporifer apiculat. => 11

10b. Tulpini nepersistente. Spic sporifer obtuz. => 13

11a. Teci strâns alipite de tulpină, cu dinţii caduci. Tulpină de 4-6 mm diametru, cu 10-30 brazde. => Equisetum hiemale:

 • Plantă perenă, chamefita, cu înălţimea de 30-100cm, lunile VI-VIII.
 • Frecventă, local abundentă, în zona de câmpie-montană, subzona stejarului-molidului, rarişti de pădure, zăvoaie, tufărişuri, pajişti de pe coaste, dune nisipoase.
 • Plantă de semiumbră. Mezotrofă, higrofită.

11b. Teci laxe, cu dinţii persistenţi. Tulpină de 2-3 mm în diametru cu 4-10 brazde. => 12

12a. Tulpina ramificată, cu cavitatea centrală ocupând cca. ½ din diametrul ei. Teci cu 8-20 dinţi. => Equisetum ramosissimum.

12b. Tulpina simplă sau cu ramuri numai spre bază. Cavitatea centrală ocupă cca. ¼ din diametrul tulpinii. Teci cu 6-8 dinţi. => Equisetum variegatum:

 • Plantă perenă, chamefita, cu înălţime de la 10-30 cm, lunile IV-VIII.
 • Rară, în zona de câmpie-montană, subzona stejarului-molidului, malul apelor, şanţuri, nisipuri şi pietrişuri, turbării.
 • Răspândită în Maramureş, Transilvania, Olt (Munţii Căpăţânii), Muntenia, Moldova.

13a. Cavitatea internă a tulpinii ocupă cel puţin 4/5 din diametrul tulpinii. Dinţii tecilor fără striaţii. => Equisetum fluviatile.

13b. Cavitatea internă a tulpini ocupă mai puţin de 2/3 din diametrul tulpinii. Dinţii tecilor striaţi. => 14

14a. Ramuri fistuloase, cu internodul inferior mult mai scurt decât teaca corespunzătoare tulpinii. => Equisetum palustre.

14b. Ramuri nefistuloase, cu internodul inferior mai lung decât teaca corespunzătoare tulpinii. => Equisetum arvense.

( Al. Beldie)

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s